Monografija Škole za medicinske sestre Mlinarska

Povodom 100-godišnjice Škole za medicinske sestre Mlinarska izrađena je vrlo bogata monografija koja zorno prikazuje razvoj škole od njenih početaka davne 1921. godine pa sve do današnjih dana. Urednice ovog reprezentatvnog dvotomnog izdanja su nastavnice škole Marija Gazzari i Aleksandra Vitez. Autor dizajna i grafičke obrade je Davor Curić. Oba sveska u digitalnom se obliku mogu preuzeti na doljnjim poveznicama, a dovršetak tiskanog izdanja monografije očekuje se u rujnu ove godine.

“U kontekstu jednog stoljeća” (Monografija škole za MS Mlinarska):

Svezak I

Svezak II