Radni sastanak projektnog tima Srednje škole Viktorovac

Na sastanku održanom 01. rujna 2021. godine u Srednjoj školi Viktorovac – Sisak dogovoren je okvir za provedbu terenske i praktične nastave učenika u sklopu projekta, njihovog sudjelovanja na smotrama i natjecanjima, način evidentiranja sudionika u projektnim aktivnostima koje će škola organizirati te način izvještavanja o provedbi.

Osim toga, predstavljen je i način sudjelovanja nastavnika u programima stručnog usavršavanja i studijskim putovanjima te odlazaka na konferencije i druge aktivnosti za razvoj njihovih kompetencija.

Dogovoreno je da prilozi za Godišnji izvještaj o radu RCK za prošlu i Godišnji plan rada RCK za tekuću školsku godinu trebaju biti izrađeni do sredine listopada, a školsko izvješće o provedenom samovrjednovanju potrebno je dostaviti što prije.

S članovima projektnog tima dogovoren je način knjiženja direktnih i indirektnih troškova projekta, dostave dokumenata za provedene postupke jednostavne nabave i povrata plaća za period 10/2020 – 01/2021 na račune MZO te način provedbe zajedničke nabave specijalizirane opreme.