Radni sastanak u Profilu za izradu DOS-a

Na današnjem su sastanku projektnog tima partnera Profil Klett d.o.o. dogovoreni potrebni koraci za izradu sva 4 tematska područja DOS-a Standardni postupci sestrinske prakse:

  1. Standardni postupci sestrinske prakse u općoj njezi
  2. Standardni postupci sestrinske prakse u njezi kirurških bolesnika
  3. Standardni postupci sestrinske prakse u hitnoj medicini
  4. Standardni postupci sestrinske prakse u pedijatriji.

Dovršetak prvih nastavnih jedinica očekuje se u rujnu, a svi izrađeni sadržaji biti će javno objavljeni na Edutoriju.

Sadržaj i nastavne cjeline pojedinih modula možete pogledati na sljedećim poveznicama:

Opća njega

Njega kirurških bolesnika

Hitna medicina

Pedijatrija